TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Thông tư 64/2013 hướng dẫn hoá đơn chứng từ

Thông tư 64/2013 hoá đơn
Bộ Tài Chính ban hành thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2013 và thay thế thông tư 153/2010/TT-BTC.

Một số điểm nổi bật

Khoản 2, Điều 3 về loại hoá đơn

Chỉ sử dụng hoá đơn xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ ra nước ngoài (trừ vận tải quốc tế sử dụng hoá đơn GTGT). Còn lại khi bán hàng hoá, dịch vụ nội địa, kể cả khu phi thuế quan đều phải sử dụng hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng.
Đối với doanh nghiệp chế xuất, nếu bán hàng hóa dịch vụ vào nội địa thì sử dụng Hóa đơn bán hàng (trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”), nếu bán ra nước ngoài thì sử dụng Hóa đơn xuất khẩu.

Khoản 1, Điều 4 về nội dung hoá đơn

Đối với hoá đơn đã thông báo phát hành từ năm trước mà chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng cho đến hết.

Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa là 9 liên, trong đó:
- Liên 1: Lưu
- Liên 2: Giao người mua
Từ liên 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (như ô tô, xe máy) với cơ quan thẩm quyền thì phải dùng từ 3 liên trở lên, trong đó giao cho người mua 2 liên: liên 2 - giao người mua và một liên dùng đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Trên hoá đơn đặt in, hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hoá đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử.

Tiết b, Khoản 1, Điều 14 về nguyên tắc lập hoá đơn

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.

Về nội dung gạch chéo phần còn trống, theo mình hiểu thì như thế này:
- Nếu hoá đơn viết tay thì gạch chéo bằng bút mực mà bạn viết luôn;
- Nếu in từ phần mềm máy tính mà chưa hỗ trợ được đường gạch chéo thì bạn gạch thủ công bằng bút mực (Trước đó theo Thông tư 153/2010 không ghi rõ đường gạch chéo đối với in từ máy, cộng với việc "phải dùng cùng màu mực" trong đó máy in ra là 1 màu mực, gạch chéo thủ công là 1 màu mực khác nên khó áp dụng);
- Nếu in từ phần mềm máy tính mà có sẵn đường gạch chéo (như phần mềm kế toán vietsun) thì không phải gạch chéo thủ công nữa.

Tiết c, Khoản 2, Điều 14 về một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có).
Trường hợp người bán quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá.
Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ…
Các loại hàng hoá, dịch vụ đặc thù như điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thì trên hoá đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hoá, dịch vụ.

Điều 25 về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7; Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hoá đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hoá đơn. Cơ sở kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hoá đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, huỷ và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hoá đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.

Download Thông tư 64/2013 và các phụ lục mẫu biểu