TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán VietSun

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán vietsun

Học vietsun qua bộ video hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán vietsun ngay trên máy tính của mình theo cách chủ động và linh hoạt, bạn có thể xem học vietsun trên youtube hoặc tivi (chọn 1080p) để có trải nghiệm tốt hơn.PLAYLIST:
Phần này giới thiệu tổng quan, quy trình ứng dụng phần mềm kế toán nói chung và nền tảng quản trị tài chính kế toán VietSun BA nói riêng.

Phần này giúp bạn hiệu chỉnh hệ thống tài khoản áp dụng, đồng thời có thể thiết lập loại tài khoản và thuộc tính quản lý cho tài khoản (nếu có)

Phần này giúp bạn hiệu chỉnh hệ thống tài khoản áp dụng, đồng thời có thể thiết lập tài khoản cùng đối tượng và chọn sử dụng tham số (nếu có)

Phần này dùng để khai báo danh mục mã đối tượng chi tiết cho các tài khoản nhằm lấy các loại sổ sách báo cáo chi tiết theo mã hàng, mã khách hàng ...

Phần này giúp bạn khai báo các danh mục quản lý như khoản mục phí, hạn thanh toán, hạn mức nợ, quản lý khế ước, tham số quản lý ... từ đó khai thác báo cáo theo yêu cầu quản lý.

Phần này giúp bạn xây dựng nội dung định khoản nghiệp vụ thường phát sinh và có thể sửa đổi tùy chọn, hiển thị tính năng trong quá trình nhập chứng từ phát sinh.

Phần này giúp bạn khai báo bút toán tổng hợp và định nghĩa cách kết chuyển, phân bổ để chạy tự động tổng hợp số liệu cuối kỳ, tính ra giá thành và xác định kết quả kinh doanh.

Phần này có chức năng tạo danh sách người sử dụng phần mềm và phân quyền thực hiện chi tiết, từ đó người quản trị có thể quản lý được chứng từ, báo cáo theo từng người nhập.

Phần này dùng để chọn các thông số tùy chọn của hệ thống như định dạng ngày dd/mm/yyyy, số thập phân, số lượng, đơn giá, thời gian làm việc khóa sổ kế toán.

Phần này hướng dẫn bạn nhập số dư đầu kỳ một lần duy nhất khi mới bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán VietSun, qua các năm sau chương trình tự động chuyển số dư tùy theo thời gian bạn lấy báo cáo.

Phần này giúp bạn nhận diện các bút toán trùng có thể xảy ra trong quá trình nhập chứng từ phát sinh ở bất kỳ phần mềm kế toán nào, từ đó doanh nghiệp bạn có thể có các quy ước xử lý phù hợp.

Phần này hướng dẫn bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng phát sinh hàng ngày.

Phần này hướng dẫn bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ và các trường hợp phân bổ chi phí mua hàng, xuất hàng trả lại, chiết khấu giảm giá hàng mua.

Phần này hướng dẫn bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ xuất bán hàng và cung cấp dịch vụ và các trường hợp hàng bán bị trả lại, chiết khấu giảm giá hàng bán, đồng thời giới thiệu tính năng tích hợp hóa đơn điện tử trực tiếp.

Phần này hướng dẫn bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ tăng, giảm tài sản cố định và chi phí trả trước, xem lại các thẻ thông tin tài sản, từ đó giúp bạn trích khấu hao tự động vào cuối tháng.

Phần này hướng dẫn bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ kế toán khác phát sinh, ngoài các nghiệp vụ đã nhập ở phân hệ tiền vốn, mua hàng, bán hàng, kho hàng.

Phần này hướng dẫn các tính năng, tiện ích chung có liên quan hỗ trợ bạn trong quá trình nhập chứng từ nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.

Phần này hướng dẫn các nghiệp vụ tập hợp chi phí chuẩn bị cho tính giá thành trong ngay video tiếp theo.

Phần này hướng dẫn các bước thực hiện nghiệp vụ tổng hợp cuối kỳ như trích khấu hao tài sản, phân bổ chi phí trả trước, tính lại giá vốn bình quân, chạy tổng hợp số liệu tính giá thành và xác định kết quả.

Phần này hướng dẫn các phương pháp tính giá thành khác như phân bổ theo hệ số, tính chi phí theo định mức …

Phần này hướng dẫn các thao tác truy xuất dữ liệu, lấy báo cáo sổ sách kế toán trong chương trình.

Phần này hướng dẫn cách tạo và quản lý báo cáo dựa trên các trường tham số mở của chương trình, do chính bạn thể hiện theo yêu cầu quản lý riêng.
Noi dung dang cap nhat