TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Phần mềm kế toán VietSun

Phần mềm kế toán vietsun

Phần mềm kế toán VietSun được xây dựng theo quy định của Bộ Tài Chính và các chuẩn mực kế toán, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực như sản xuất, xây lắp, thương mại, dịch vụ.
Phần mềm kế toán VietSun gồm phiên bản VietSun theo Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp và phiên bản VietSun theo Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh các tính năng hạch toán kế toán, lên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định chung mà bất kỳ phần mềm kế toán việt nam nào cũng có thì VietSun còn được xây dựng với hệ thống mở, linh hoạt, nhiều tiện tích và các tính năng quản trị giúp cho việc ứng dụng phần mềm được dễ dàng và đúng nhu cầu.

Giao diện trực quan, dễ sử dụng

VietSun được thiết kế với giao diện đơn giản theo trình tự các công việc kế toán mà bạn phải làm, ghi nhận và xử lý nghiệp vụ theo hướng tối giản, tìm kiếm nhanh và dễ kiểm soát

Quản trị lãi lỗ chi tiết

Người dùng có thể thiết lập VietSun để truy xuất ra các báo cáo quản trị lãi lỗ chi tiết như: lãi lỗ theo nhóm hàng và mặt hàng, lãi lỗ theo công trình, lãi lỗ theo dịch vụ, lãi lỗ theo đơn hàng, hoặc lãi lỗ theo yêu cầu quản lý

Tính giá thành toàn bộ

VietSun được xây dựng với nhiều phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành như phương pháp trực tiếp, phương pháp định mức, phương pháp hệ số, giá thành một công đoạn hoặc nhiều công đoạn;

Người dùng có thể truy xuất ra báo cáo giá thành phân xưởng, báo cáo giá thành đơn vị sản phẩm hoặc công trình, báo cáo giá thành toàn bộ của sản phẩm hoặc công trình (giá thành toàn bộ bao gồm giá thành sản xuất và chi phí quản lý)

Tính mềm dẻo và linh hoạt

Cho phép sửa đổi, xây dựng tài khoản để phù hợp nhất theo yêu cầu hạch toán của doanh nghiệp. Một tài khoản có thể quản lý thông tin đồng thời theo chiều dọc, chiều ngang và theo dõi chéo như: Công nợ theo khách hàng và nhân viên bán hàng; Tạm ứng theo nhân viên tạm ứng và công trình ...;

Người phụ trách kế toán có thể xây dựng thư viện các nội dung định khoản thường dùng cho từng phần hành nhập liệu, giúp kế toán viên nhập liệu không cần phải gõ tài khoản, giúp nhập liệu nhanh và quan trọng hơn là đảm bảo tính nhất quán về sử dụng tài khoản khi nhập chứng từ;

VietSun cho phép tùy chỉnh các mẫu phiếu thu chi nhập xuất và báo cáo in từ phần mềm;

Tương thích với Excel 2 chiều. Tất cả báo cáo từ phần mềm đều có thể kết xuất ra Excel, PDF, đồng thời VietSun nhận dữ liệu từ Excel như các danh mục chi tiết vật tư hàng hoá, danh mục khách hàng, số dư đầu ... giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi mới bắt đầu ứng dụng phần mềm kế toán;

Tiện ích kết nối import dữ liệu kế toán quản trị và dữ liệu kế toán thuế giúp người dùng quản lý dữ liệu theo yêu cầu mà không phải nhập 2 lần;

Chương trình được xây dựng theo hướng mở, cấu trúc theo từng module và nhiều tham số tùy chọn nên dễ dàng đáp ứng đúng yêu cầu quản lý và thuận lợi trong việc phát triển trong tương lai.

An toàn bảo mật dữ liệu

VietSun sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, nhập liệu và lên báo cáo nhanh ngay cả với dữ liệu lớn. Lưu trữ dữ liệu liên năm trên cùng một tệp dữ liệu, không cần thiết phải tách năm;

VietSun có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng. Cấp quyền truy cập cho từng người sử dụng, phân quyền chi tiết đến từng phần hành, từng tài khoản và lên báo cáo theo từng người nhập liệu.

Luôn cập nhật chế độ kế toán mới nhất

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng từ năm 2015;
Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng từ năm 2017;
Thông tư 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ;
Thông tư 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn Luật quản lý thuế, Thông tư 119/2014 sửa đổi bổ sung;
Tương thích với chương trình hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế
Phần mềm kế toán VietSun gồm nhiều phần hành tích hợp thành một chương trình hoàn chỉnh gồm phần hành khai báo hệ thống, phần hành kế toán chi tiết (gồm phần hành tiền vốn, mua hàng, bán hàng, hàng tồn kho, nghiệp vụ khác …), phần hành kế toán tổng hợp, phần hành sổ kế toán, phần hành báo cáo tài chính, phần hành báo cáo quản trị, phần hành trợ giúp

Kế toán tiền vốn

Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ thu chi theo từng ngân hàng, từng khách hàng, từng khoản mục chi phí, từng nhân viên tạm ứng, từng công trình ...
In phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm chi từ phần mềm
Một số báo cáo thu chi:
 › Sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ tiền gửi ngân hàng
 › Báo cáo chi phí theo khoản mục, phòng ban
 › Sổ chi tiết các tài khoản có liên quan

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ mua hàng theo từng nhà cung cấp, từng mặt hàng
Thiết kế sẵn các phần hành nhập liệu và hỗ trợ định khoản theo nghiệp vụ kế toán như nhập hàng mua nội địa, nhập khẩu, nhập hàng bán trả lại ...
In các phiếu nhập kho từ phần mềm
Một số báo cáo mua hàng:
 › Thẻ kho, Sổ chi tiết nhập kho
 › Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
 › Sổ nhật ký mua hàng
 › Các sổ chi tiết và tổng hợp công nợ phải trả

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ bán hàng theo từng khách hàng, từng mặt hàng
Thiết kế sẵn các phần hành nhập liệu và hỗ trợ định khoản theo nghiệp vụ kế toán như xuất bán hàng, xuất khẩu, xuất hàng trả lại ...
In các phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT từ phần mềm
 › Một số báo cáo bán hàng:
 › Thẻ kho, Sổ chi tiết xuất kho
 › Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
 › Sổ nhật ký bán hàng
 › Các sổ chi tiết và tổng hợp công nợ phải thu

Kế toán hàng tồn kho

Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ nhập xuất kho khác
Thiết kế sẵn các phần hành nhập liệu và hỗ trợ định khoản theo nghiệp vụ kế toán như xuất sản xuất, xuất dùng, xuất gởi đại lý, đại lý trả lại, đại lý xuất bán và các trường hợp nhập xuất khác
In các phiếu nhập xuất kho từ phần mềm
Một số báo cáo nhập xuất khác:
 › Thẻ kho, Sổ chi tiết nhập xuất kho
 › Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
 › Bảng kiểm kê hàng hoá vật tư

Kế toán hoá đơn dịch vụ

Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ doanh thu dịch vụ, doanh thu công trình và các khoản thu nhập khác
Thiết kế sẵn các phần hành nhập liệu và hỗ trợ định khoản theo nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp
In các chứng từ, hoá đơn GTGT từ phần mềm
Một số báo cáo:
 › Các báo cáo chi tiết, tổng hợp doanh thu
 › Các báo cáo chi tiết, tổng hợp công nợ

Kế toán các nghiệp vụ khác

Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ kế toán khác
Thiết kế sẵn các phần hành nhập liệu và hỗ trợ định khoản theo nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp
In các chứng từ kế toán khác từ phần mềm
Một số báo cáo:
 › Các báo cáo chi tiết, tổng hợp các tài khoản có liên quan

Kế toán tổng hợp

Phân bổ CCDC, chi phí trả trước, trích khấu hao tài sản cố định
Xác định lương cơ bản và trích các khoản bảo hiểm
Xác định chi phí dở dang sản phẩm, tự động tập hợp chi phí và tính giá thành theo phương pháp đã chọn
Tự động kết chuyển các khoản doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Sổ kế toán

Các sổ kế toán chi tiết
Các sổ kế toán tổng hợp
Thẻ TSCĐ, bảng phân bổ, bảng trích khấu hao và báo cáo tình hình TSCĐ
Báo cáo thuế GTGT gồm tờ khai, các bảng kê mua vào và bán ra (tương thích với HTKK thuế)
Sổ cái, Sổ nhật ký chung

Báo cáo tài chính

Bảng cân đối số phát sinh
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo quản trị

Các báo cáo mua hàng, bảng phân tích dự báo hàng nhập
Các báo cáo bán hàng, bảng phân tích dự báo xuất hàng
Báo cáo chi tiết công nợ phải thu, phải trả
Biên bản đối chiếu công nợ
Các báo cáo hàng gởi đại lý
Các báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích doanh thu
Các báo cáo chi tiết, tổng hợp chi phí theo từng khoản mục
Các báo cáo giá thành sản phẩm, giá thành công trình, giá thành toàn bộ
Các báo cáo lợi nhuận, báo cáo chi tiết lãi lỗ

Hệ thống

Khai báo và quản lý các danh mục: danh mục hàng hoá, danh mục khách hàng, danh mục các tài khoản khác, danh mục khoản mục phí ...
Lựa chọn phương pháp tính giá thành, và định nghĩa các yêu cầu quản lý khác để phù hợp theo từng doanh nghiệp
Phân quyền sử dụng theo từng người nhập liệu, phân quyền chi tiết đến từng phần hành, tài khoản và lấy báo cáo theo từng người nhập liệu

Trợ giúp

Trợ giúp kiểm tra dữ liệu, thông báo các sai sót và tính toàn vẹn của dữ liệu
Trợ giúp tìm kiểm dữ liệu để điều chỉnh
Sao lưu và phục hồi dữ liệu