TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Phần mềm bán hàng

Phần mềm quản lý kinh doanh VietSun được xây dựng theo hướng quản lý tổng thể, gồm nhiều phân hệ tích hợp như quản lý mua hàng, quản lý bán hàng, quản lý kho, công nợ, đơn hàng, ngân quỹ ... phù hợp với nhu cầu quản lý của các doanh nghiệp thương mại và hộ kinh doanh cá thể.

Tính năng chính

Quản lý mua hàng và công nợ phải trả
- Lập đơn hàng mua
- Nhập kho chi tiết theo từng mặt hàng và theo dõi công nợ phải trả
- In phiếu nhập kho từ phần mềm
- Khai thác các báo cáo về mua hàng và công nợ phải trả từ phần mềm
Quản lý bán hàng và công nợ phải thu
- Lập đơn hàng bán
- Xuất bán theo từng mặt hàng và theo dõi công nợ phải thu
- Quản lý giá bán, chiết khấu
- In phiếu xuất kho, phiếu giao hàng từ phần mềm
- Khai thác các báo cáo về bán hàng và công nợ phải thu từ phần mềm
Quản lý kho hàng
- Quản lý nhiều kho
- Điều chuyển kho
- In báo cáo nhập xuất tồn
Quản lý thu chi
- Nhập và quản lý thu chi tiền mặt, tiền gởi ngân hàng
- Quản lý chi phí theo từng khoản mục phí
- In phiếu thu, phiếu chi từ phần mềm
Theo dõi lãi lỗ chi tiết từng nhóm hàng, mặt hàng
- Khai thác các báo cáo phân tích doanh thu
- Khai thác báo cáo lãi lỗ chi tiết theo từng nhóm hàng, từng mặt hàng
Quản lý bán hàng bằng công nghệ mã vạch
- Quản lý hàng hoá theo mã số và mã vạch. Hỗ trợ mã vạch theo hệ thống EAN loại 13 con số (EAN-13) và loại 8 con số (EAN-8)
- In tem mã vạch trực tiếp từ phần mềm.

Một số báo cáo

- Sổ quỹ tiền mặt, tiền gởi ngân hàng
- Sổ tổng hợp, chi tiết công nợ
- Báo cáo nhập xuất tồn

- Báo cáo đơn đặt hàng nhập
- Nhật ký mua hàng
- Bảng phân tích hàng nhập
- Bảng dự báo nhập hàng

- Báo cáo đơn đặt hàng xuất
- Nhật ký bán hàng
- Bảng phân tích xuất bán hàng
- Báo cáo phân tích doanh số bán

- Báo cáo chi tiết khoản mục phí
- Báo cáo lợi nhuận
- Báo cáo chi tiết lãi lỗ