TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Thông tư 133 - Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

thong tu 133 che do ke toan doanh nghiep vua va nho
Ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 30/9/2006.

Theo đó, Thông tư 133/2016/TT-BTC có nhiều điểm mới đáng chú ý về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:
- Đổi mới cách tiếp cận chính sách.
- Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.
- Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- Kế toán không phải là câu chuyện Nợ - Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính.
- Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch.
- Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

Đối tượng áp dụng là: Những DN nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật.
DN nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200 hoặc theo Thông tư 133. Nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý DN và phải thực hiện từ đầu năm tài chính.

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành gồm các phụ lục về hệ thống tài khoản kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính và chứng từ sổ sách kế toán kèm theo.

Download Thông tư 133/2016/TT-BTC
Download Phụ lục thông tư 133/2016/TT-BTC