TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Phần mềm quản lý cổ đông

Hiện nay, với các công ty cổ phần có số lượng cổ đông ngày càng lớn, việc quản lý và tìm kiếm thông tin cổ đông, theo dõi tình hình tăng giảm và chuyển nhượng cổ phần, tính toán chi trả cổ tức, quản lý bầu cử là những việc không còn đơn giản và mất nhiều thời gian. Phần mềm quản lý cổ đông VietSun sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

Phân hệ cổ đông

Quản lý danh mục từng loại cổ phiếu
- Cổ phiếu phân theo từng loại như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng, hoặc các loại cổ phiếu khác
- Mỗi loại cổ phiếu được quản lý chi tiết gồm mã số, loại cổ phiếu, mệnh giá, giá phải nộp
Quản lý danh sách cổ đông
- Quản lý cổ đông phân theo từng nhóm (như nhóm doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên, ...)
- Mỗi cổ đông được quản lý thông tin chi tiết: Số CMND/hộ chiếu, họ tên, năm sinh, địa chỉ, điện thoại ..., số giấy chứng nhận, số cổ phần ban đầu)

Nhập liệu và quản lý tăng giảm cổ phần
Nhập liệu và quản lý chuyển nhượng cổ phần
Nhập liệu và quản lý chi trả cổ tức

In báo cáo cổ đông
- Danh sách cổ đông
- Danh sách mua cổ phần
- Doanh số mua cổ phần
- Bảng kê tổng hợp cổ phần
- Tình hình biến động cổ phần
- Sổ chứng nhận cổ phần

Phân hệ bầu cử

- Giúp khai báo danh sách ứng cử, đại diện và đơn vị bầu cử
- In phiếu bầu cử từ phần mềm
- Nhập kiểm phiếu sau bầu cử vào phần mềm
- In báo cáo tổng hợp kết quả bầu cử