TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Hạch toán tài sản cố định theo thông tư 45

Theo Thông tư 45 thì "Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này".

Ví dụ: Theo bảng tính khấu hao đến tháng 6/2013, doanh nghiệp có 01 máy lạnh Panasonic có nguyên giá 15 triệu, giá trị còn lại 10,5 triệu. Tháng 7 kế toán chuyển tài sản này về chi phí và phân bổ 2 năm.

2 bước thực hiện trên phần mềm VietSun


Bước 1: Khai báo chi tiết đối tượng cho TK 242

Vì trước đây đối tượng máy lạnh Panasonic được khai báo chi tiết trên TK 211, nay hạch toán vào TK242 để phân bổ nên cần khai báo cho TK này.
Vào Hệ thống -> Khai báo danh mục -> Danh mục chi tiết tài khoản khác -> Chọn TK 242 để thực hiện

Bước 2: Hạch toán nghiệp vụ

- Vào phần hành Kế toán chi tiết -> Các nghiệp vụ kế toán khác
- Nhập thông tin chứng từ
- Định khoản 1: Nợ 242 - Có 2112 : Giá trị còn lại
- Định khoản 2: Nợ 2141 - Có 2112 : Giá trị hao mòn

Hạch toán giảm tài sản cố định theo thông tư 45
Màn hình nhập nghiệp vụ kế toán TSCĐ theo TT45

- Khi nhấn Lưu chứng từ, phần mềm hỏi "Ghi giảm" hay "Thanh lý" -> Chúng ta chọn "Thanh lý"

Đến đây, bạn đã thực hiện xong.


Giải thích thêm về chọn "Ghi giảm" hay "Thanh lý" trên VietSun:
Chọn "Ghi giảm" trong trường hợp TSCĐ giảm một phần nguyên giá và vẫn tiếp tục trích khấu hao.
Chọn "Thanh lý" trong trường hợp thanh lý hoặc nhượng bán hoặc chuyển TSCĐ về chi phí theo TT45.


Cuối tháng 7, khi phân bổ công cụ và chi phí trả trước, bạn sẽ thấy đối tượng máy lạnh Panasonic xuất hiện trên bảng phân bổ -> Bạn nhập số tháng phân bổ cho đối tượng này.

Hạch toán giảm TSCĐ theo thông tư 45
Màn hình phân bổ chi phí

Và khi trích khấu hao TSCĐ từ tháng 7 trở đi, bạn sẽ không thấy thẻ TSCĐ máy lạnh Panasonic trên bảng tính khấu hao nữa.