TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Kê khai thuế GTGT theo quý

kê khai thuế GTGT theo quý
Ngày 22/7/2013 Chính Phủ ban hành Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, trong đó quy định về việc kê khai thuế GTGT theo quý áp dụng từ 01/7/2013.

Về khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống:

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá dịch vụ của năm trước liền kề để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý;

Việc khai theo quý được ổn định theo chu kỳ 3 năm dương lịch, chu kỳ khai theo quý đầu tiên được thực hiện ổn định từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết năm 2016;

Người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý muốn thực hiện khai thuế theo tháng thì gởi thông báo cho cơ quan thuế biết. Việc khai thuế theo tháng hay theo quý được ổn định trọn năm dương lịch.

Hướng dẫn thêm từ Công văn 8355/BTC-TCT

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì không phải kê khai thuế GTGT tháng 7/2013 mà thực hiện kê khai quý III (thuế GTGT phải nộp ngân sách tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2013) chậm nhất là ngày 30/10/2013. Trường hợp không đủ điều kiện khai theo quý thì thực hiện kê khai thuế GTGT tháng 7/2013 chậm nhất là ngày 20/8/2013 theo quy định hiện hành.

Download Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Khai thuế theo quý với phần mềm VietSun

Bạn vẫn nhập chứng từ và kê khai thuế trên phần mềm kế toán VietSun như hiện hành. Khi lên báo cáo thuế GTGT, bạn có thể chọn xem báo cáo theo tháng hoặc theo quý hoặc khoảng thời gian khác

kê khai thuế theo quý vietsun

Cuối cùng, nhấn Export để tích hợp vào chương trình HTKK của Tổng cục thuế.