TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Các cụm từ được phép viết tắt trên hoá đơn

viết tắt trên hoá đơn GTGT
Tại khoản 2b, Điều 14, Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá và dịch vụ quy định:
Nội dung trên hoá đơn: Tiêu thức "Tên, địa chỉ và mã số thuế" của người bán, người mua: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Tuy nhiên thực tế có rất nhiều Công ty có tên và địa chỉ mà nếu ghi đầy đủ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì không thể ghi hết một dòng trên hoá đơn. Do đó Cục thuế TP.HCM có Công văn 6167 hướng dẫn viết tắt một số từ thông dụng như:
- "Phường" thành "P"
- "Quận" thành "Q"
- "Thành phố Hồ Chí Minh" thành "TP.HCM"
- "Việt Nam" thành "VN"
- "Cổ phần" là "CP"
- "Trách Nhiệm Hữu Hạn" là "TNHH"
- "Khu công nghiệp" là "KCN"
- "Sản xuất" là "SX"
Không ghi tắt các từ không phổ biến và khó xác định như XLĐ (xây lắp điện)
Hoá đơn có viết tắt hoặc rút gọn tên, địa chỉ như trên thì vẫn được xem là hợp pháp và được sử dụng kê khai thuế.


Download Công văn 6167 về viết tắt trên hóa đơn