TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu và thu nhập khác

hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và dich vụ
Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dich vụ - TK511

hạch toán kế toán doanh thu xuất khẩu
Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu xuất khẩu

hạch toán kế toán doanh thu hàng gởi đại lý bán
Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu hàng gởi đại lý bán

hạch toán kế toán doanh thu ở đơn vị nhận bán đại lý
Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu ở đơn vị nhận bán đại lý

hạch toán kế toán doanh thu nội bộ
Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu nội bộ - TK512

hạch toán kế toán chiết khấu thương mại
Sơ đồ hạch toán kế toán chiết khấu thương mại - TK521

hạch toán kế toán hàng bán bị trả lại
Sơ đồ hạch toán kế toán hàng bán bị trả lại - TK531

hạch toán kế toán giảm giá hàng bán
Sơ đồ hạch toán kế toán giảm giá hàng bán - TK532

hạch toán kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu hoạt động tài chính - TK515

hạch toán kế toán thu nhập khác
Sơ đồ hạch toán kế toán thu nhập khác - TK711