TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Sơ đồ hạch toán kế toán tính giá thành và xác định giá vốn

hạch toán kế toán chi phí NVL trực tiếp
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí NVL trực tiếp - TK621

hạch toán kế toán chi phí nhân công trực tiếp
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí nhân công trực tiếp - TK622

hạch toán kế toán chi phí sử dụng máy thi công
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sử dụng máy thi công - TK623

hạch toán kế toán chi phí sản xuất chung
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sản xuất chung - TK627

hạch toán kế toán giá vốn hàng bán
Sơ đồ hạch toán kế toán giá vốn hàng bán - TK632