TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Sơ đồ hạch toán kế toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

hạch toán kế toán quỹ đầu tư phát triển
Sơ đồ hạch toán kế toán quỹ đầu tư phát triển - TK414

hạch toán kế toán quỹ dự phòng tài chính
Sơ đồ hạch toán kế toán quỹ dự phòng tài chính - TK415

hạch toán kế toán cổ phiếu quỹ
Sơ đồ hạch toán kế toán cổ phiếu quỹ - TK419

hạch toán kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi
Sơ đồ hạch toán kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi - đã thay TK431 bằng TK353

hạch toán kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Sơ đồ hạch toán kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - TK441