TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Sơ đồ hạch toán kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

hạch toán kế toán vốn đầu tư chủ sở hữu
Sơ đồ hạch toán kế toán vốn đầu tư chủ sở hữu - TK4111

hạch toán kế toán thặng dư vốn cổ phần
Sơ đồ hạch toán kế toán thặng dư vốn cổ phần - TK4112

hạch toán kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản
Sơ đồ hạch toán kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản - TK412

hạch toán kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
Sơ đồ hạch toán kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối kỳ - TK413

hạch toán kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
Sơ đồ hạch toán kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong kỳ

hạch toán kế toán lợi nhuận chưa phân phối
Sơ đồ hạch toán kế toán lợi nhuận chưa phân phối - TK421