TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Hướng dẫn 4 - Kế toán tổng hợp

Phần mềm kế toán VietSun được xây dựng theo các chuẩn mực kế toán theo quy định, bên cạnh đó chương trình cũng có nhiều tính năng quản trị có thể vận dụng theo từng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong phạm vi 6 bài hướng dẫn này, chúng tôi chỉ đưa ra các hướng dẫn cơ bản nhất nhằm giúp các anh chị có thể tìm hiểu nhanh khi lần đầu sử dụng phần mềm VietSun.

1. Tính giá vốn bình quân theo kỳ

Phần hành này giúp bạn tự động tính lại giá vốn bình quân theo kỳ (có thể là tháng, quý, năm), từ đó tính lại giá trị hàng xuất trong kỳ và còn tồn cuối kỳ.
- Bước thực hiện
+ Vào Kế toán tổng hợp - Tính lại giá vốn bình quân theo kỳ
+ Nhập tài khoản cần tính (1521, 1522, 155, 1561)
+ Chọn khoảng thời gian cần tính
+ Nhấn tìm kiếm
+ Nhấn Lưu số liệu

2. Xác định chi phí dở dang

- Phần hành này giúp bạn nhập giá trị chi phí dở dang theo từng đối tượng tính giá thành
- Bước thực hiện
+ Vào Kế toán tổng hợp - Xác định chi phí dở dang
+ Nhập tài khoản 1542
+ Chọn tháng, năm
+ Nhấn tìm kiếm
+ Thực hiện gõ chi phí dở dang từng đối tượng

3. Phân bổ CCDC, chi phí trả trước

- Phần hành này giúp bạn phân bổ chi phí từ TK nguồn 142, 242 đến TK đích là các tài khoản chi phí.
- Bước thực hiện
+ Vào Kế toán tổng hợp - Phân bổ công cụ dụng cụ
+ Nhập TK nguồn 142 hoặc 242 vào ô “từ tài khoản”
+ Nhập TK đích vào ô “đến tài khoản” - chương trình mặc định là 6273, bạn có thể thay đổi TK khác hoặc bỏ trống vì thực tế có thể liên quan đến nhiều TK chi phí khác nhau
+ Chọn ngày ghi sổ: thông thường là ngày cuối tháng
+ Nhấn tìm kiếm để hiển thị danh sách các đối tượng
+ Thực hiện gõ số tháng phân bổ, gõ TK chi phí và bấm chọn vào ô vuông cho từng đối tượng cần phân bổ
+ Cuối cùng nhấn Lưu số liệu

4. Trích khấu hao TSCĐ

- Phần hành này giúp bạn trích khấu hao tự động hàng tháng
- Bước thực hiện
+ Vào kế toán tổng hợp - Trích khấu hao TSCĐ
+ Chọn tháng, chọn năm
+ Nhấn Lưu số liệu

5. Xác định kết quả kinh doanh

- Phần hành này giúp bạn thực hiện các bút toán tổng hợp cuối kỳ, tự động tính giá thành, kết chuyển doanh thu chi phí và kết quả lãi lỗ theo từng kỳ.
- Bước thực hiện
+ Vào Kế toán tổng hợp - Xác định kết quả kinh doanh
+ Chọn khoảng thời gian cần tính
+ Bạn có thể chạy toàn bộ các bút toán 1 lần hoặc chạy theo từng bút toán
+ Nhấn xác nhận để chương trình thực hiện