TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Hướng dẫn 2 - Nhập số dư đầu kỳ

Phần mềm kế toán VietSun được xây dựng theo các chuẩn mực kế toán theo quy định, bên cạnh đó chương trình cũng có nhiều tính năng quản trị có thể vận dụng theo từng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong phạm vi 6 bài hướng dẫn này, chúng tôi chỉ đưa ra các hướng dẫn cơ bản nhất nhằm giúp các anh chị có thể tìm hiểu nhanh khi lần đầu sử dụng phần mềm VietSun.
Khi bắt đầu ứng dụng phần mềm, chắc chắn đơn vị đã tính đến việc quyết toán số liệu đến một thời điểm nhất định (thông thường là cuối năm, có thể là quý hoặc đến một tháng nào đó) và chuyển số dư ở thời điểm quyết toán đó vào phần mềm để làm số dư đầu kỳ.

Bước thực hiện

+ Vào Hệ thống - Khai báo danh mục - Danh mục chi tiết tài khoản
+ Chọn tài khoản cần nhập số dư
+ Nhấn vào nút “Nhập số dư đầu”
+ Thực hiện nhập số dư cho tài khoản
Gợi ý: Đối với tài khoản cần khai báo danh mục đối tượng chi tiết thì bạn cần khai báo trước khi nhập số dư đầu kỳ

Một số trường hợp cần lưu ý

Đối với tài khoản có số dư ngoại tệ (1122)

Bạn bấm chuột để chọn ngoại tệ, sau đó mới nhập số dư ngoại tệ và tiền đồng.
Nhập số dư ngoại tệ
Nhập số dư cho TK ngoại tệ

Đối với tài khoản hàng tồn kho (152, 153, 155, 1561)

Bạn bấm chuột để chọn kho hàng, sau đó mới nhập số lượng và thành tiền.
Nhập số dư cho hàng hoá vật tư
Nhập số dư cho hàng hoá, vật tư

Đối với tài sản cố định (các tài khoản 211, 212, 213)

Mỗi tài sản được quản lý bằng thẻ TSCĐ, dùng làm dữ liệu để trích khấu hao tự động hàng tháng. Do đó khi nhập số dư, bạn cần nhập các thông tin khác về TSCĐ
Nhập số dư TSCĐ
Nhập số dư cho TSCĐ
Loại tài sản, bộ phận quản lý, đặc điểm kỹ thuật: bạn bấm chọn từ khai báo danh mục tài sản
Nguyên giá: Giá trị ban đầu của tài sản
Giá trị còn lại: Là giá trị còn lại của tài sản đến thời điểm nhập số dư đầu
Giá trị căn cứ khấu hao: thông thường bằng nguyên giá
Số năm khấu hao: Là số năm khấu hao của tài sản
Năm sử dụng: Là thời điểm tài sản này đưa vào sử dụng
Thời điểm KH: Là thời điểm khấu hao của tài sản (đối với số dư đầu kỳ, thời điểm KH= ngày dư đầu kỳ + 1)
Ghi nợ chi phí / Ghi có hao mòn: Là bạn nhập định khoản bút toán trích khấu hao của tài sản đó