TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Phần mềm kế toán ngành xây lắp và xây dựng

Ngoài những tính năng chung của phần mềm kế toán vietsun ba áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, thì phần mềm kế toán xây lắp, xây dựng VietSun còn có các tính năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu quản lý đối với các đơn vị hoạt động về xây dựng, xây lắp, cơ điện lạnh, trang trí nội thất và các hoạt động kinh doanh theo dõi theo công trình.

Quản lý doanh thu, giá thành, chi phí và lãi lỗ theo công trình


Trong các doanh nghiệp xây lắp, sản phẩm sản xuất mang tính đơn chiếc, có cấu tạo vật chất riêng, mỗi công trình, hạng mục công trình có thiết kế và dự toán thi công riêng nên đối tượng hạch toán doanh thu, chi phí sản xuất thường là công trình, hạng mục công trình.
- Về tài khoản sử dụng, ngoài các tài khoản dùng để tập hợp chi phí như TK621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, TK622 - Chi phí nhân công trực tiếp, TK627 - Chi phí sản xuất chung thì kế toán xây dựng có thể sử dụng thêm TK623 - Chi phí máy thi công, tài khoản này dùng để hạch toán các khoản chi phí như tiền lương công nhân điều khiển máy, chi phí nguyên liệu cho máy hoạt động, chi phí bảo dưỡng máy, khấu hao ...
- Chi phí thầu phụ cũng là một đặc thù trong xây dựng, chi phí này phát sinh khi doanh nghiệp thuê ngoài thi công một phần công trình. Kế toán thường hạch toán khoản này như là chi phí mua ngoài và ghi nhận trực tiếp vào TK154 theo từng công trình.
- Việc xác định giá vốn trong kế toán xây dựng, kế toán thường kết chuyển từ TK154 đến TK632 tương ứng với doanh thu ghi nhận theo từng lần nghiệm thu khối lượng hoàn thành và chi tiết theo công trình.

phần mềm kế toán xây dựng xây lắp
Báo cáo giá thành và lãi lỗ theo công trình xây lắp, xây dựng

báo cáo chi tiết giá thành xây dựng xây lắp
Báo cáo chi tiết giá thành xây dựng, xây lắp

Dự toán chi phí


Việc tập hợp chi phí thực tế phát sinh, đối chiếu với dự toán là một công việc thường xuyên và cần thiết của kế toán để kiểm tra chi phí phát sinh đó có phù hợp với dự toán hay không, cũng như để kiểm tra tính hiệu quả trong việc quản trị chi phí.

phần mềm kế toán xây dựng xây lắp dự toán
Báo cáo chênh lệch chi phí giữa dự toán và thực tế theo công trình xây dựng

Theo dõi luỹ kế khởi công


Sản phẩm xây lắp từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài. Do đó việc theo dõi doanh thu, giá thành, lãi lỗ từng công trình không chỉ dừng lại ở kỳ báo cáo trong năm mà còn phải theo dõi luỹ kế qua các năm hoặc luỹ kế từ khi khởi công đến thời điểm hiện tại.

phần mềm kế toán xây dựng xây lắp luỹ kế lãi lỗ
Báo cáo luỹ kế theo công trình xây dựng, xem theo luỹ kế từ đầu năm hoặc luỹ kế từ khởi công

Các khoản phải thu, phải trả, tạm ứng được quản lý theo đối tượng và công trình


Đối với mọi loại hình doanh nghiệp, kế toán thường theo dõi các tài khoản công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng theo từng đối tượng. Ngành xây lắp cũng vậy nhưng yêu cầu quản trị là phải theo dõi theo công trình nữa, đồng thời có thể theo dõi chéo nhau.

 phần mềm quản lý công nợ theo khách hàng công trình
Báo cáo công nợ thể hiện theo đối tượng khách hàng và công trình xây dựng

phần mềm quản lý tạm ứng theo công trình và nhân viên
Báo cáo tạm ứng thể hiện theo công trình xây dựng và đối tượng nhân viên

Liên hệ tư vấn triển khai: 0908788099