TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Thông tư 39 quy định về hoá đơn bán hàng hoá dịch vụ

thong tu 139 su dung hoa don
Ngày 31/03/2014 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điểm mới về in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ.

Một số điểm mới chính:

Về loại hoá đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC không còn quy định về hóa đơn xuất khẩu, do đó khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài người bán phải sử dụng hóa đơn GTGT,

Nội dung trên hóa đơn đã lập

Bỏ quy định trên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Đối tượng được tạo hóa đơn tự in

DN có vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên (tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn).

DN sản xuất, dịch vụ (không có DN thương mại) mới thành lập có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng có hóa đơn đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1b điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

DN có rủi ro cao về thuế không thuộc đối tượng tự in/đặt in hóa đơn, nếu không mua hóa đơn đặt in của CQT, có nhu cầu tạo hóa đơn tự in thì có thể vào Trang Thông tin điện tử của CQT sử dụng phần mềm tự in hóa đơn của CQT để lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tạo hoá đơn đặt in

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, DN phải gửi đến CQT quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, DN, CQT quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.

Bổ sung thêm 3 đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Tổ chức kinh doanh, DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

DN đang sử dụng hoá đơn tự in/đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế.

DN đang sử dụng hóa đơn tự in/đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Thủ tục mua hoá đơn do Cục Thuế đặt in

Đơn đề nghị mua hoá đơn; Giấy chứng minh nhân dân; Văn bản cam kết (nếu mua lần đầu) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư.

Về lập hoá đơn

Trường hợp hoá đơn tự in/đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết tắc một số danh từ thông dụng, nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ DN.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Đối với DN mới thành lập, DN sử dụng hóa đơn tự in/đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hoá đơn tự in/đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của CQT phải báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng.

Xử lý chuyển tiếp

Các DN, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hoá đơn tự in/đặt in trước ngày 01/6/2014 không thuộc đối tượng chuyển sang mua hoá đơn của CQT theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì vẫn thuộc đối tượng được tạo hoá đơn tự in/đặt in.

Đối với hoá đơn đặt in/tự in đã thực hiện thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì được tiếp tục sử dụng./

Download Thông tư 39/2014/TT-BTC