TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Thông tư 140 hướng dẫn miễn giảm thuế 2012

Miễn giảm thuế
Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính được ban hành nhằm hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Thông tư hướng dẫn chi tiết về đối tượng, điều kiện được miễn, giảm thuế TNDN, thuế GTGT 2012 và miễn thuế TNCN 6 tháng cuối năm 2012; hướng dẫn về cách xác định và kê khai số thuế được miễn, giảm.